องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561


อบต.บุกระสังจัดกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 วันที่ 13 กุมภาพนธ์ 2561