องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 4 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 19 คน
เดือนนี้ 52 คน
ปีนี้ 374 คน
ทั้งหมด 3115 คน
ตั้งแต่วันที่ : (02.06.2013)

  กิจกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2557
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศพด.บ้านบุกระสัง ศพด.บ้านหนองมัน และ ศพด.บ้านสระสะแก
 
  งานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประจำปี ๒๕๕๖
       งานกีฬาประจำตำบลบุกระสัง ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
 
  วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
       วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมงานราชพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองกี่
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.