องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 9 คน
อาทิตย์นี้ 44 คน
เดือนนี้ 116 คน
ปีนี้ 116 คน
ทั้งหมด 224 คน
ตั้งแต่วันที่ : (27.01.2015)

  พิธีวางศิลาฤกษ์ และขึ้นเสาเอกเสาโท อาคารอเนกประสงค์ (อาคารบุกระสังรวมใจ)
      
 
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
      
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
      
 
  งานวัดเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังร่วมกับโรงเรียนบ้านบุกระสัง โรงเรียนบ้านหนองมัน โรงเรียนบ้านสระสะแก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3ศูนย์จัดงานวันเด็กประจำปี 2558
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.