องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานแสดงผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนสวัสดิการสังคม
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
รายงานผลการติดตามและประเมินผล

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 27 คน
เดือนนี้ 185 คน
ปีนี้ 1105 คน
ทั้งหมด 2871 คน
ตั้งแต่วันที่ : (10.02.2015)


  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ...
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญ เชิ...
  โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล บุกระสังเกมส์ ครั้งที่ 1
  องค์การบริหารส่วนบุกระสัง บริการจัดเก็บภาษีโรงเรื่...
  โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ....
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมปั้นเพื่อพ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมประเพณีวัน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมการแข่ขันก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.