องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 0 คน
อาทิตย์นี้ 27 คน
เดือนนี้ 1 คน
ปีนี้ 937 คน
ทั้งหมด 1045 คน
ตั้งแต่วันที่ : (10.02.2015)

  อบต.บุกระสัง จัดโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2558
       อบต.บุกระสัง จัดโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2558
อันเนื่องมาจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558
 
  อบต.บุกระสัง จัดโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รั...
  โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำ...
  โครงการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอ...
  โครงการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ร่วมกตัญญู เ...
  โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาส...
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมายุ ...
  พิธีมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ นางผวย เมืองแ...
  พิธีวางศิลาฤกษ์ และขึ้นเสาเอกเสาโท อาคารอเนกประสงค...
  โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังเคลื่อนที่ ประ...
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก ตำบลบุกระสัง ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.