องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
คู่มือสำหรับประชาชน
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
เอกสาร KM การจัดการความรู้

Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 8 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 21 คน
เดือนนี้ 36 คน
ปีนี้ 142 คน
ทั้งหมด 1908 คน
ตั้งแต่วันที่ : (10.02.2015)


  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559
       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมปั้นเพื่อพ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมประเพณีวัน...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมการแข่ขันก...
  องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมวันแม่แห่ง...
  โครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2558
  อบต.บุกระสัง จัดโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รั...
  โครงการส่งเสริมทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสขององค...
  โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำ...
  โครงการปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอ...
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.