องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน รถบรรทุกชนิด 6 ล้อ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2564 ]1
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ป๊อกแท็งค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง M หมู่ที่ 5,9,10 [ 23 ก.ย. 2563 ]73
3 ประกาศเปิดเผยกำหนดราคากลาง โครงการจัดหาระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ป๊อกแทงค์ในบัญชีนวัตกรรมไทย ขนาดกลาง M (จุดที่ 2) หมู่ที่ 10 [ 17 ก.ย. 2563 ]72
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท็คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.127-04 สายทางบ้านบุ บ้านบุ หมู่ที่ 3 [ 13 ก.พ. 2563 ]76
5 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.127-06 สายทางบ้านโคหนองหิน - บ้านหนองมัน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองหิน [ 12 ก.พ. 2563 ]77
6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางเหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 127-04 สายทางบ้านบุ บ้านบุ หมู่ที่ 3 [ 5 ก.พ. 2563 ]72
7 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 (บ้านนายสมนึก พลอยกระโทก ถึงบ้านนายบุญเหลือ ทองชุมแสง) [ 6 ม.ค. 2563 ]76
8 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี่ 4 ซอยข้างวัด ช่วงที่เหลือ [ 24 ธ.ค. 2562 ]77
9 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี่ 4 เส้นในวัดสระสะแก [ 24 ธ.ค. 2562 ]76
10 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ที่ 7 (ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเข้าออกโรงเรียนสู่ถนน 24) [ 24 ธ.ค. 2562 ]74
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12