องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ [ 19 ส.ค. 2561 ]28
2 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกทางระยาย หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว (สายห้าแยก - ทำนบหลวง) [ 15 มิ.ย. 2561 ]33
3 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระสะแก [ 15 มิ.ย. 2561 ]32
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกทางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนองมัน(สายเลียบถนนทางเหลวง 24) [ 15 มิ.ย. 2561 ]33
5 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บ้านกระสัง สายหน้าบ้านนายสมใจ เจียงกระโทก -คุ้มมะขามหวาน ช่วงที่เหลือ [ 11 ม.ค. 2561 ]82
6 ตารางรายละอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก [ 11 ม.ค. 2561 ]76
7 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บ้านถนนถั่ว ซอยต้นตระกูลเชือมซอยสามัคคี ส่วนที่เหลือ) [ 11 ม.ค. 2561 ]87
8 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บ้านประชาสามัคคี (ซอย 5 ฟาร์มไก่) [ 11 ม.ค. 2561 ]78
9 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 บ้านบุ ซอยทุ่งกระเต็น [ 11 ม.ค. 2561 ]81
10 รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามมาตรา 103/7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บ้านหนองมัน สายหลังโรงเรียนบ้านหนองมัน ช่วงที่เหลือ [ 11 ม.ค. 2561 ]91
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19