องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 20 ม.ค. 2564 ]72
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]72
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564 [ 12 ม.ค. 2564 ]72
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]72
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัยากรบุคคล ปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]72
6 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]72
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (3) ปี 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]74
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]72
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 .3) ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]72
10 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2 .1) ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]72
 
หน้า 1|2