องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เข้ามอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อม รองฯชานนท์ เข็มรัมย์ รองฯเนื่อง แสงกระโทก พร้อมกองสาธารณสุข เข้ามอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว ชาวบ้านพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10

2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-15
2022-11-14
2022-11-14
2022-11-14
2022-11-12
2022-11-10