องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 248 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ [ 13 มี.ค. 2567 ]16
2 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 19 ก.พ. 2567 ]31
3 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นขึ้นไป) [ 19 ก.พ. 2567 ]22
4 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บุกระสัง สมัยสามัญ ประจำปี 2567 และประชุมสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี 2568 [ 9 ก.พ. 2567 ]1
5 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2567 ]1
6 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 8 ม.ค. 2567 ]15
7 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 ม.ค. 2567 ]10
8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ม.ค. 2567 ]14
9 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ฉบับภาษาไทย [ 2 ม.ค. 2567 ]26
10 นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ฉบับภาษาอังกฤษ [ 2 ม.ค. 2567 ]22
11 การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]18
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
13 ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]13
14 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 พ.ย. 2566 ]22
15 โครงการเลิ้ยงปลาในบ่อดินถิ่นบ้านเรา [ 31 ต.ค. 2566 ]2
16 รณรงค์ป้องกันห้ามสูบบุหรี่ [ 24 ต.ค. 2566 ]3
17 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 29 ก.ย. 2566 ]4
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 29 ก.ย. 2566 ]3
19 องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [ 29 ก.ย. 2566 ]4
20 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4 บ้านสระสะแก [ 29 ก.ย. 2566 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13