องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม.มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านผู้กักตัว


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้าน และ อสม.ที่ดูเเลหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 มอบถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านผู้กักตัว จากสถานการณ์โควิด 19

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15