องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินงานตามภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านของ นายสุรชัย สุภาพ ส.อบต.หมู่ที่ 1


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ เลาขาฯจำนงค์ สงเจริญธรรม นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เเละกองสาธารณสุข ดำเนินงานตามภารกิจฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านของ นายสุรชัย สุภาพ ส.อบต.หมู่ที่ 1

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15