องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินงานตามภาระกิจ ลงพื้นที่ซ่อมถนน ระหว่างบ้านถนนถั่ว-บ้านหนองโบสถ์


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้รองฯชานนท์ เข็มรัมย์ ส.อบต. หมู่ 5 พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินงานตามภาระกิจ ลงพื้นที่ซ่อมถนน ระหว่างบ้านถนนถั่ว-บ้านหนองโบสถ์

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15