องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กับตัว ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กับตัว ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน โดยมีผู้นำหมู่บ้านของหมู่ที่1 หมู่ที่2 หมู่ที่3 หมู่ที่4 หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 เป็นผู้มารับแทนชาวบ้าน ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

 

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15