องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ให้การช่วยเหลือ มอบเงินเพื่อนำไปซ่อมเเซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุ


      นาย เสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อม รองฯชานนท์ เข็มรัมย์ รองฯเนื่อง แสงกระโทก ให้การช่วยเหลือ มอบเงินเพื่อนำไปซ่อมเเซมบ้านเรือนที่เสียหายจากพายุ พื้นที่หมู่ที่6 และหมู่ที่7 (บ้านหนองมัน)

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15