องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนข้างคลองอีสานเขียว ที่ได้นำลูกรังไปลง


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อม รองฯชานนท์ เข็มรัมย์ และ รองฯเนื่อง เเสงกระโทก ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนข้างคลองอีสานเขียว ที่ได้นำลูกรังไปลง เพื่อแก้ไขปัญหาทางชำรุดและเสียหาย เนื่องจากเวลาฝนตกถนนเส้นนั้นจะไม่สามารถเดินทางสัญจรได้

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15