องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กับตัว ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน


     นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบถุงยังชีพให้กับผู้กับตัว ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน โดยมีผู้นำหมู่บ้านของหมู่ที่2 และหมู่ที่8 เป็นผู้มารับแทนชาวบ้าน ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15