องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บ้านนายวิทยา แงะเกาะ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 (บ้านหนองมัน)


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บ้านนายวิทยา แงะเกาะ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 (บ้านหนองมัน)

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21