องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บ้านนายวิทยา แงะเกาะ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 (บ้านหนองมัน)


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 บ้านนายวิทยา แงะเกาะ บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 6 (บ้านหนองมัน)

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14