องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21