องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปฏิบัติ การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14