องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางส้มเช้า แทะกระโทก อายุ 75 ปี โดยท่านนายกเป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านถนนถั่ว


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายเนื่อง แสงกระโทก รองนายกฯ ผูใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นางส้มเช้า แทะกระโทก อายุ 75 ปี โดยท่านนายกเป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านถนนถั่ว

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21