องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างดำเนินงานตามภารกิจ​ ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่9


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างดำเนินงานตามภารกิจ​ ตรวจสอบปัญหาไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่9

2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09