องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ปฎิบัติงานตามภารกิจ ตัดเเต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ ในพื้นที่หมู่ที่1


     นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ พร้อมทีมงาน ปฎิบัติงานตามภารกิจ ตัดเเต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ โดยมีท่านกำนันวัชระ นินนานนท์ เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย ในพื้นที่หมู่ที่1

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21