องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ปฎิบัติงานตามภารกิจ ตัดเเต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ ในพื้นที่หมู่ที่1


     นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ พร้อมทีมงาน ปฎิบัติงานตามภารกิจ ตัดเเต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟ โดยมีท่านกำนันวัชระ นินนานนท์ เป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อย ในพื้นที่หมู่ที่1

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14