องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างดำเนินงานตามภารกิจ​ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่6 และหมู่ที่7


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างดำเนินงานตามภารกิจ​ ตรวจสอบและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่6 และหมู่ที่7 บ้านหนองมัน

 

2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-10
2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31