องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565


       องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565 (หมู่บ้านละ 20,000 บาท) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21