องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองกี่


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ พร้อมทีมงาน ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองกี่

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21