องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองกี่


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายบุญสงค์ จันทร์หอม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ พร้อมทีมงาน ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับเทศบาลตำบลหนองกี่

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15