องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมเเสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อธรรม คำไพร อายุ 75 ปี


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายจำนง สงฆ์เจริญธรรม เลขานุการนายกฯ และสมาชิก อบต. ร่วมเเสดงความเสียใจและเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อธรรม คำไพร อายุ 75 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 3 (บ้านบุ)

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15