องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่าน พรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565


        องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่าน พรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นกับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่พี่น้องชาวตำบลบุกระสัง ณ โดมบุกระสังรวมใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15