องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมโครงการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายเนื่อง แสงกระโทก รองนายกฯ นายชานนท์ เข็มรัมย์ รองนายกฯ ร่วมโครงการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ณ วัดป่าอุดมธรรม และวัดสระสะเเก

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15