องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา "


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายเนื่อง แสงกระโทก รองนายกฯ ร่วมทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา " เฉลิมพระธรรมบารมีามเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของนายริรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหนองกี่

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15