องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมทีมบริหาร ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและโครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกที่ขาดแคน ของโรงเรียนในตำบลบุกระสัง


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายเนื่อง เเสงกระโทก รองนายกฯ นายชานนท์ เข็มรัมย์ รองนายกฯ ติดตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนและโครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา วิชาเอกที่ขาดแคน ของโรงเรียนในตำบลบุกระสัง

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14