องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


พิธีบวงสรวงโบราณสถาณวัดสระสะแก พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลบุกรบะสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


      ท่านพรชัย ศรีสุริยันโยธิน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สจ.ศิริรัตน์ บุญชัยสุข นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมทีมบริหาร สมาชิกอบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีบวงสรวงโบราณสถาณวัดสระสะแก พื้นที่หมู่ที่ 4

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14