องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองมัน


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายชานท์ เข็มรัมย์ รองนายกฯ และนายสุวัฒน์ ใจคง วิศวกรโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองมัน

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14