องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัข และแมว


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัข และแมว ตามโครงการปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคารราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีประจำปี 2565

 

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14