องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน ถนนไปไร่นา ถนนเส้นหนองมะกอกหมู่ที่1 และหมู่ที่2


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน ถนนไปไร่นา เวลาฝนตกเดินทางลำบาก โดยการนำลูกรังลงให้กับถนนเส้นหนองมะกอกหมู่ที่1 และหมู่ที่2

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14