องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเลี่ยม พรมมาเเสง อายุ 73 ปี ณ วัดบ้านบุ หมู่ที่ 3


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายจำนง สงฆ์เจริญธรรม เลขานุการนายก นางเตียว บัวเเก้ว รองประธานสภา ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเลี่ยม พรมมาเเสง อายุ 73 ปี ณ วัดบ้านบุ หมู่ที่ 3

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14