องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินการเปิดศูนย์บูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการเปิดศูนย์บูรณาการร่วมฝ่ายปกครอง รับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ ห้องประชุมกองสวัสดิการสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวตำบลบุกระสัง

       สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งเเต่เวลา 8.30 - 16.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์)

2024-06-26
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14