องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมโครงการคลับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมนายเนื่อง แสงกระโทก รองนายกฯ นายชานนท์ เข็มรัมย์ รองนายกฯ นางน้อย เดชสำโรง ประธานสภา นางเตียว บัวเเก้ว รองประธานสภา ร่วมโครงการคลับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) การอบรมปฎิบัติการ เรื่อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการตลาดดิจิตอลผลิตภัณฑ์ร่ม มาลัยกร และเหรียญโปรยทาน จากผ้าขาวม้า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21