องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ลงพื้นที่ติดตามโครงการบ้านพอเพียง ของสภาองค์กรชุมชนตำบลบุกระสัง ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ของตำบลบุกระสัง


       นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อม นายชานนท์ เข็มรัมย์ รองนายกฯ นางน้อย เดชสำโรง ประธานสภา กำนันวัชระ นินนานนท์ กำนันประจำตำบลบุกระสัง ผู้นำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการบ้านพอเพียง ของสภาองค์กรชุมชนตำบลบุกระสัง ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ของตำบลบุกระสัง โดยการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2022-11-15
2022-11-14
2022-11-14
2022-11-14
2022-11-12
2022-11-10
2022-11-10
2022-11-08
2022-11-07
2022-11-05