องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และบริษัทคากิลมิทส์ไทยแลนด์ จำกัด


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และบริษัทคากิลมิทส์ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมประชุมบูรณาการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้พี่น้องตำบลบุกระสัง โรงอาหาร และโรงเรียนขนาดเล็ก

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21