องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และบริษัทคากิลมิทส์ไทยแลนด์ จำกัด


      นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย และบริษัทคากิลมิทส์ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมประชุมบูรณาการร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้พี่น้องตำบลบุกระสัง โรงอาหาร และโรงเรียนขนาดเล็ก

2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09