องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมเป็นเจ้าสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อดำ วัดกลาง อายุ 78 ปี ชาวบ้านหมู่ที่6 ณ ฌปนสถาน วัดป่าหนองมัน


     นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง พร้อมทีมบริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอบต. ร่วมเป็นเจ้าสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อดำ วัดกลาง อายุ 78 ปี ชาวบ้านหมู่ที่6 ณ ฌปนสถาน วัดป่าหนองมัน

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21