องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ดำเนินงานตามภารกิจ ตรวจสอบและซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว


     นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง มอบหมายให้ นายสมมาตย์ มณีศรี นายช่างไฟฟ้า พร้อมทีมงาน ดำเนินงานตามภารกิจ ตรวจสอบและซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านถนนถั่ว

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21