องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ.อาคารบุกระสังรวมใจ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการทางจังหวัดบุรีรัมย์ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ ร่วมออกให้บริการเกษตรกรที่มีปัญหา ด้านการเกษตรในทุกสาขา ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรอำเภอใกล้เคียงเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก 

2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24
2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09