องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ.อาคารบุกระสังรวมใจ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำรง ปลั่งกลาง เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการทางจังหวัดบุรีรัมย์ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ ร่วมออกให้บริการเกษตรกรที่มีปัญหา ด้านการเกษตรในทุกสาขา ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ และเกษตรกรอำเภอใกล้เคียงเดินทางมารับบริการเป็นจำนวนมาก 

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21