องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขั้นรับหลักการ)

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15