องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประชุมสภา สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (ขั้นรับหลักการ)

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21