องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่รังวัด โครงการขุดคลองน้ำ เชื่อมตำบลบุกระสัง ตำบลโคกสว่าง ตำบลเย้ยปราสาท


วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้รับเกียรติจาก ท่านสจ.พุทธชาติ ศรีสุริยันโยธิน นายกตำบลโคกสว่าง กำนันตำบลบุกระสัง โคกสว่างและเย้ยปราสาท ประชาชนทั้ง3ตำบลที่ได้รับความเดือดร้อน ทางกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่รังวัดโครงการขุดคลองระบายน้ำ เชื่อมระหว่างตำบลบุกระสัง ตำบลเย้ยปราสาท และตำบลโคกสว่าง 

2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31
2023-08-22
2023-08-18
2023-01-16
2022-12-26
2022-12-16
2022-12-14
2022-11-21