องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำ


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง นายชานนท์ เข็มรัมย์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก และ ปลัดอำเภอหนองกี่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและผู้นำ วันที่ 7 กันยายน 2566  ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-15
2024-01-10
2023-09-28
2023-09-07
2023-08-31