องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง


เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้จัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ มีผู้เข้าร่วมหลายภาสคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หมู่บ้าน ชุมชน สมาชิก อบต. โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๓ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน ๓ ศูนย์ 

โดยมีการแสดงของเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบุกระสัง ทั้ง ๓ ศูนย์ และ ๓ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบุกระสัง  ได้แก่ ศพด. บุกระสัง,ศพด.วัดโคกกระสัง (สระสะแก) และ ศพด.หนองมัน โรงเรียนบ้านบุกระสัง โรงเรียนบ้านสระสะแก และโรงเรียนบ้านหนองมัน 

ได้รับการสนับสนุนโรงทานจากหมู่บ้านทั้ง ๑ๆ หมู่บ้าน ของโรงเรียน และของประชาชน มีการแจกของขวัญมากมาย ทั้งจักรยาน ขนมและของอื่นอื่นอีกมากมาย มีการเล่นเกม ตอบคำถาม จับสลาก เด็กๆและผู้ปกครองทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ตลอดทั้งงาน

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15