องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล


เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ 

โดยร่วมกับนายอำเภอหนองกี่ ส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ประชาชนตำบลบุกระสัง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ปล่อยปลา ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านโคกหนองหินหมู่ที่ ๙ ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ 

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15