องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy) ประจำปี2567


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง นำโดยนายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ,รองนายก อบต.,ประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ,ปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และแสดงสัญญลักณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15