องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง นำโดย นายเสนอ ไพบูลย์วงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ,รองนายก อบต. ,ปลัด อบต.,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง  ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมีกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการ  1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมทำความสะอาด พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15