องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
 


การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การมีส่วนร่วมในการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลบุกระสัง


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง นำโดยนายเสนอไพบูลย์วงค์ ได้จัดกิจกรรม การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การมีส่วนร่วมในการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตตำบลบุกระสัง ภายใต้สานพลังชุมชนท้องถิ่น ขับเคลื่ือนอำเภอ ขับขี่ปลอดภัย ระหว่าง ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฉพาะประเด็นการจัดการความปลอดภัยทางถนน(ศปง.อำเภอขับขี่ปลอดภัย)องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์) กับ หมู่บ้าน, สถานศึกษา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ตำบลบุกระสัง ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ อาคารบุกระสังรวมใจ องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

2024-05-24
2024-04-03
2024-03-27
2024-03-18
2024-03-15
2024-03-14
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-16
2024-01-15