องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.บุกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.บุกระสัง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง