องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.บุกระสังแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

อบต.บุกระสังแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนการทำแบบสำรวจ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
และการเก็บข้อมูลจกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในขององค์กร


    เอกสารประกอบ

อบต.บุกระสังแจ้งรายละเอียดการดำเนินการในขั้นตอนทำแบบสำรวจ สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง