องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.บุกระสัง ดำเนินการปฏิทินกิจกรรม ITA

    รายละเอียดข่าว

อบต.บุกระสังดำเนินการปฏิทินกิจกรรม ITA ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
   ช่องทางการตอบรับแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


    เอกสารประกอบ

อบต.บุกระสัง ดำเนินการปฏิทินกิจกรรม ITA
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.บุกระสัง