องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.bukrasang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]22
2 รยงานการประชุม สมัยวิสามัญ ตรั้งที่ 2 ประจำปี 2565 วันที่ 26 ธันวาคม 2565 [ 26 ธ.ค. 2565 ]6
3 แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 26 ต.ค. 2565 ]25
4 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 3 ปนระจำปี 2565 [ 19 ก.ย. 2565 ]7
5 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]6
6 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 3ครั้งที่1 วันที่ 29 สิงหาคม 2656 [ 29 ส.ค. 2565 ]7
7 รายงานการประชุมสมัยสามัญ ที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]6
8 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]6
9 แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]6
10 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]8
11 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]7
12 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง ที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]7
13 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัติข้อบัญญัติ วันี่ 16 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]7
14 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]6
15 การเสนอร่างข้อบัญญัติ ประจำปี 2566 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ]7
16 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]6
17 รายงานการประชุมสามัญ สมัยแรก วันที่ 14 มีนาคม 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]7
18 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]6
19 รายงานการประชุมสภา ครั้งแรก วันที่14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]6
20 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 [ 8 ก.พ. 2565 ]37
 
หน้า 1|2